O Nas
Wiedza

Wiedza

Zarządzanie projektem

Ważną rolę w ramach elastycznej organizacji projektu odgrywają doświadczeni kierownicy projektów. Prowadzą oni projekty od A do Z i dbają o interesy zarówno klienta, jak i całej grupy firm należących do Smulders. Celem jest aktywna współpraca z klientem poprzez otwartą komunikację.

Dzięki otwartej komunikacji i elastycznemu podejściu, niezwłocznemu przedstawianiu problemów i natychmiastowemu szukaniu rozwiązania oraz działaniom zgodnym z duchem umowy, Smulders stara się zapewnić pozytywną współpracę z klientem, którą obie strony doświadczają jako skuteczną i przyjemną.

Filozofia wspólnego myślenia i utożsamiania się z klientem gwarantuje, że klienci mogą zawsze liczyć na firmy z grupy Smulders, nawet po tym, jak projekt zostanie sfinalizowany.

Prace inżynieryjne

Jedną z unikalnych cech Smulders jest nasz obszerny wewnątrzzakładowy dział inżynierii. Doświadczeni inżynierowie przygotowują projekty i obliczenia dla wszystkich wymaganych elementów, zgodnie z obowiązującymi normami jakości. Nasz dział inżynierii składa się z sieci 20 wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. obliczeń i ponad 50 rysowników  w naszych firmach w Arendonk, Balen i Bangalore (Indie). Nasze bogate doświadczenie i wiedza dają nam ogromną przewagę w zakresie wydajności: od samego początku każdego projektu wcielamy praktyczną realizację, jak również możliwości i ograniczenia procesu logistycznego.

Obróbka powierzchni

Obróbka powierzchni jest uważana za najważniejszy proces w produkcji konstrukcji stalowych. Z tego powodu Smulders inwestuje we właściwych ludzi i wysokiej jakości materiały. Większość naszych jednostek produkcyjnych posiada własne kabiny do piaskowania i pomieszczenia do lakierowania, ich zdolność produkcyjna jest dopasowana do popytu na rynku i portfolio produktu.

Ilustruje to nasza kabina do piaskowania w Arendonk, którą można obsługiwać ręcznie, jak również automatycznie. Poza tą kabiną Iemants posiada również różne zautomatyzowane maszyny piaskujące i halę do lakierowania o powierzchni ponad 7 200 m². W Balen poszliśmy jeszcze dalej, zainstalowaliśmy kabinę do piaskowania, która pozwala na rozszerzenie modułowe. Ponadto dysponujemy sprzętem do obsługi elementów o wadze ponad 120 ton każdy. Sąsiednia hala do lakierowania obejmuje powierzchnię 2 500 m². Druga kabina do piaskowania z sąsiadującą halą do lakierowania zapewnia kolejne 2 000 m² powierzchni. 

Nasz trzeci i największy zakład produkcyjny znajduje się w Hoboken. Jego pierwsza powierzchnia produkcyjna 12 000 m² obejmuje pomieszczenie do piaskowania i halę do lakierowania, oba wyposażone są w przesuwny dach w celu umożliwienia obsługi elementów do 600 ton. Powierzchnia ta jest wykorzystywana głównie do produkcji fundamentów rurowych (TP) dla morskiego przemysłu wiatrowego. Każdego roboczego dnia roku w tej jednostce  piaskujemy i lakierujemy jeden fundament, co daje około 260 fundamentów rurowych rocznie. Jednostka jest wyposażona w cztery ręczne piaskarki, a piaskarka zrobotyzowana może przejąć wszystkie elementy o typowych wymiarach. 

Certyfikowani wewnątrzzakładowi inspektorzy powłok NACE  zapewniają niezbędną gwarancję jakości.