Zobowiązania
Jakość

Jakość

Jakość jest gwarantowana w trakcie całego procesu poprzez przestrzeganie zestawu ustalonych procedur, pod nadzorem naszych kierowników projektów, działów jakości, inżynierów spawania, inżynierów technologicznych i, jeśli to konieczne, stale obecnej niezależnej osoby trzeciej. Stosujemy wszystkie wymagane certyfikaty i pracujemy według obowiązujących norm. Na przykład wszystkie nasze procedury spawania odbywają się według certyfikowanych procedur. Obróbka powierzchniowa jest zgodna z ustalonymi wymaganiami, a Smulders inwestuje w najnowsze technologie dla ekologicznego stosowania systemów lakierniczych wysokiej jakości, zaprojektowanych z myślą o długim cyklu użytkowania.

 Nasz system zarządzania posiada certyfikat następujących norm międzynarodowych: ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (milśrodowiskoeu), ISO 45001  (środowisko),  VCAVCA**(Spomasz), ISO 50001 (Spomasz),  EN1090 EXC 2, EN1090 EXC 4, EN ISO 3834-2 i Achilles.