Zrównoważony rozwój
Publikacje

Publikacje

Poszukujecie szczegółowych informacji o emisji CO₂ przez firmę Smulders? Lub naszego najnowszego raportu na temat zrównoważonego rozwoju? Wszystkie publikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju można znaleźć na tej stronie.

Sustainability takes forever. And that’s the point.

Certificate charter sustainable entrepreneurship

Certificate charter sustainable entrepreneurship

Sustainability report 2020

Sustainability report 2020

Duurzaamheidsverslag 2020

Duurzaamheidsverslag 2020

UNITAR

UNITAR

Certificate CO2 Performance Ladder

Certificate CO2 Performance Ladder

Sustainability report 2019

Sustainability report 2019

(Dutch) Sustainability report 2019

(Dutch) Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Sustainability report 2018

Sustainability report 2018

Sustainability report 2018

CO2 Calculation 2020 (graph)

CO2 Calculation 2020 (graph)

CO2 Calculation 2020 (data)

CO2 Calculation 2020 (data)

CO2 Calculation Q1-2 (graph)

CO2 Calculation Q1-2 (graph)

CO2 Calculation Q1-2 (data)

CO2 Calculation Q1-2 (data)

Emissions evaluation 2020

Emissions evaluation 2020

Emissions evaluation 2020 Q1-2

Emissions evaluation 2020 Q1-2

Maatregellijst CO2 prestatieladder

Maatregellijst CO2 prestatieladder

Scope 3 analyse 2020

Scope 3 analyse 2020

Energy Management Plan

Energy Management Plan

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie

Ketenanalyse - Staal

Ketenanalyse - Staal

Ketenanalyse - Verf

Ketenanalyse - Verf

Communicatie fiche - Act & Sorb

Communicatie fiche - Act & Sorb

Communicatie fiche - CO2 neutraal plan

Communicatie fiche - CO2 neutraal plan