Smulders wspiera cele charytatywne! Smulders wspiera cele charytatywne!

newsflash

Smulders wspiera cele charytatywne!

06 Lipiec '16

Dyrekcja i pracownicy Smulders w tym roku wyjątkowo angażują się w działalność charytatywną. W ramach corocznego dnia rodzinnego pracownicy Smulders organizują rozmaite akcje na rzecz belgijskiej organizacji pozarządowej Kom op tegen Kanker. Do tej pory wszystkie akcje łącznie przyniosły 4.740 euro! 

Również nasz polski oddział Spomasz sam zorganizował akcję i przekazał 1700 euro na lokalne schronisko dla samotnych
potrzebujących matek oraz organizację, która opiekuje się dziećmi z ubogich rodzin. Po wielkiej zbiórce jeszcze przed Wielkanocą pracownicy firmy mogli
podarować tej organizacji odzież, zabawki, środki czystości, kosmetyki. Mamy nadzieję, że akcja ta będzie możliwa również w przyszłym roku z pomocą
wszystkich kolegów i koleżanek!