Het goede veiligheidsvoorbeeld

blog

Het goede veiligheidsvoorbeeld

30 juni '23

We laten graag het woord aan Kajetan Mrzyglod, Supervisor Extern Transport bij Smulders Projects in Hoboken. Onze Director QHSE Carla Wellens zag hem zijn team met passie toespreken tijdens een safety awareness meeting. Meer nog… zag hem verbinden om veilig werken te stimuleren. Hij laat de werknemers nadenken over de eigen bijdrage en geeft sprekende praktijkvoorbeelden bij de theorie. Genoeg introductie, hier is Kajetan zelf.

Wat betekent een veiligheidscultuur voor jou?
“Je bent maar zo sterk als de zwakste schakel. Te weinig focus, onoplettendheid… incidenten willen we niet. Daarom moeten we onze mensen interactiever betrekken. De toolbox meetings zijn niet altijd de perfecte manier om dat te doen wegens te informeel op de werkplek en het gevoel van automatisme dat je krijgt. Luisteren, ondertekenen en back to work. We wilden het anders aanpakken om meer impact te creëren.”

Een veiligheidsversnelling hoger dus. Hoe doen jullie dat?
“We trekken onze mensen weg van de werf en zitten ca. anderhalf uur samen in een vergaderzaal, zodat ze de urgentie begrijpen. Met koffiekoeken, maar toch. Er is een presentatie en ze krijgen een bundel als leidraad voor ons groepsgesprek. Je moet ergens beginnen. Het ultieme doel is dat ze zelf thema’s aanreiken m.b.t. veiligheid(sproblemen) van alledag. Aan de hand van een logboek lukt dat aardig. We geven voorbeelden, ze krijgen de kans om suggesties te doen, ze stellen vragen en we beantwoorden die samen. Ik zie dat luisteren werkt. De teamleden worden gehoord en gerespecteerd. Dat kweekt vertrouwen.”

Waar gaan de meetings over?
“Over diverse topics uit hun productieomgeving. In de bundel staan ook inspirerende oefeningen, zoals rond een propere werf en fouten op een afbeelding zoeken. Verder rond afkortingen, procedures, menselijke fouten, de veiligheidscultuurladder, zelfinzicht, waar mogelijk ondersteund met video’s en foto’s. Ze leren dat ze bij een onveilige situatie het recht hebben om de job te stoppen. Dat spreken met elkaar helpt.”

Wat leverde jullie frisse wind tot nu toe op?
“We hebben 2 sessies achter de rug en een volgende is gepland. Dan zal de inbreng van het team nog groter zijn, want we hebben 2 collega’s aangeduid die een idee mogen aandragen. We voelen vandaag dat deze aanpak beter werkt dan wanneer puur regels van bovenaf opgelegd worden. We spreken zoveel mogelijk in hun eigen taal, binnen onze groep is dat het Pools. Ook dat verlaagt de drempel. Deze eerste meetings draaien voor ons rond bewustzijn en vertrouwen. Eerst het besef, daarna gaan we over tot actie met verbeterpunten. Meer van dat.”

“Communicatie betekent niet automatisch dialoog en we hebben een dialoog nodig tussen alle collega's om te leren vanuit praktische ervaring op de werkvloer. Die dialoog is essentieel om onze veiligheidscultuur te verbeteren.” - Mark De Bruyn