Commitments
Veiligheid

Veiligheid

Naast leverbetrouwbaarheid en kwaliteit zijn ook veiligheid en gezondheid belangrijke aspecten die voor Smulders moeten voldoen aan de hoogste normen. Daarom opereren wij met nauwkeurig gedocumenteerde werkmethoden, voeren we continu risicoanalyses uit en houden we registraties bij tijdens alle fabricagefasen van de projecten. De basis voor een grotere veiligheid binnen Smulders rolden we de afgelopen jaren uit. Inmiddels hebben we al veel kleine en grote stappen kunnen zetten op het gebied.

De veiligheidscultuurladder

De veiligheidscultuurladder is een normering die inzicht geeft in het veiligheidsbewustzijn van de organisatie. Onze uitvoerende werkzaamheden worden in het kader van die ladder continu gemonitord en bijgestuurd. Het grootste verschil kunnen we echter maken met ons gedrag. Van elk individu, elke leidinggevende en elke uitvoerend specialist. En dat is dan ook meteen een grote uitdaging: hoe zorg je dat iemands gedrag verandert en hoe houd je iemand alert op veiligheid tijdens het uitvoeren van zijn job?

De Belgische en Poolse vestigingen zijn Veiligheidsladder level 4 gecertificeerd. Meer informatie vind je op de website van De Veiligheidsladder.

B-Safe

Naast het volgen van het certificeringstraject is de bijdrage van onze werknemers onmisbaar als we echt een verschil willen maken. Daarom startten we recent met B-Safe. Dit programma richt zich op samen veilig werken door te kijken naar elkaar, te observeren en elkaar aan te spreken op bepaald (onveilig) gedrag. Respectvol, open en positief, zodat niemand zich op de vingers getikt voelt. Het B-Safe programma is ontwikkeld door mensen van de werkvloer. De input die is gegeven voor de observatierondgangen die we samen gaan doen is opgebouwd uit input van verschillende werkgroepen.