Duurzaamheid
Doelstellingen

Doelstellingen

De Sustainable Development Goals, afgekort als SDG’s, gaan over 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het United Nations Global Compact die gehaald moeten worden tegen 2030. Net als Eiffage, gebruikt Smulders dit als kritisch reflectiekader, zodat duurzaamheid op een proactieve manier geïntegreerd wordt in het beleid. 

Acties rond de SDG's worden gerealiseerd in samenwerking met VOKA. Het netwerk ondersteunt en moedigt bedrijven aan om via een actieplan te werken aan duurzaam ondernemen. Na 3 jaar hebben we voor alle 17 doelstellingen acties uitgevoerd en blijft Smulders gecertificeerd. In oktober 2020 ontvingen we van het UNITAR-certificaat  van de Verenigde Naties.

 

#1 Geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

In 2017 zette Smulders letterlijk en figuurlijk zijn schouders onder het weeshuisproject in Nepal. Dit gebeurde enerzijds door middel van subsidiëring van bouwmaterialen die nodig waren om het project uit te bouwen. Anderzijds is er een team ter plaatse geweest om op de werf te werken en kennis te delen over de constructie.

 

#2 Geen honger

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Tijdens de winterperiode heeft de vestiging in Arendonk 's middags soep ter beschikking. Dit wordt ingekocht bij Natuursoep, een familiebedrijf gelegen in Arendonk dat soep vers en ambachtelijk bereidt met natuurlijke ingrediënten. Ze werken hoofdzakelijk met grondstoffen uit België of Nederland om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Door de soep bij deze onderneming te bestellen, promoten we de lokale producten, korte keten en biologische landbouw. 

#3 Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Als we denken aan gezondheid, denken we bij Smulders ook aan veiligheid. Bij de verwerking van staal kunnen er veel zaken mis gaan en fout aflopen, dus een veilige werkomgeving wordt hoog in het vaandel gedragen.

In het hoofdkantoor in Arendonk werd een tijdje geleden een tourniquet deur -en poortjes geïnstalleerd in de inkomhal. We voorkomen tocht en vochtdoorslag en de kans op inbraak is verkleind. Het etische aspect is mooi meegenomen. We beperken de kans op ongeoorloofde toegang en hebben een beter zicht op de aanwezige personen in geval van een eventuele noodsituatie.

 

#4 Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Smulders is de laatste jaren fel gegroeid. Dit leidt tot (vaak complexere) wijzigingen in de structuren en processen. Het inwerkingstraject van nieuwe medewerkers is hieraan aangepast.

In 2017 & 2018 kwam er een werkgroep vanuit HR die het inwerkingstraject heeft herbekeken en geoptimaliseerd. Er zijn verschillende trajecten voor diverse functies. In de eerste weken kunnen nieuwe collega's bij verschillende diensten terecht om te kijken hoe de processen werken.

#5 Gendergelijkheid

Bereik genderlijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Vanuit een psychosociale bevraging bij werknemers vond er een open dialoog plaats tussen het management en bedienden.

Mensen die solliciteren bij Smulders, krijgen allemaal dezelfde kansen om aangenomen te worden of om door te groeien. Steeds vaker stappen vrouwen in een functie die voorheen in de staalsector voornamelijk werden uitgeoefend door mannen.

 

#6 Schoon water & sanitair

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Drinkwater wordt verwerkt en getransporteerd. Het primair (fles), secundair (plastic folie of bak) en tertiair (pallet, palletfolie) afval moet nadien verwerkt worden. En dit terwijl kraantjeswater in België perfect drinkbaar is. Vandaar dat er binnen het kantoorgebouw & atelier in Arendonk waterfonteinen geplaatst zijn, aangesloten op het stadswater. Werknemers hebben een eigen drinkfles gekregen om water te nemen, al dan niet gekoeld en met bruis. De glazen flesjes worden enkel nog gebruikt in vergaderingen voor externen.

#7 Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Smulders investeerde eerder al in een contract die 100% hernieuwbare energie omvat. Dit betekent niet dat Smulders stil heeft gezeten. Naast vergroening moet immers ook gewerkt worden aan energie-efficiëntie.

In 2016 startten we met de ontwikkeling van een nieuwe lastechniek, ICE. Het staat voor Integrated Cold Electrode en is een vorm van onderpoederdeklassen die energiebesparend is. We brachtten de normering op orde volgens EN1090, in samenwerking met VSE Technologies & Exova.

Vervolgens werd de lastechniek in 2017 & 2018 effectief toegepast binnen een eerste project. Bij ICE wordt naast de 2 hete draden parallel een 3e draad toegevoegd aan de smelt, zonder extra energietoevoeging. Dit zorgt voor een energiebesparing van 33%.

 

#8 Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Bij Smulders wordt er hard gewerkt. Ook de sfeer op en naast de werkvloer is essentieel. Vandaar dat er buiten de werkuren team events worden georganiseerd. Zo doen er jaarlijks een heel aantal collega's mee met de 10 Miles en de Drakenbootrace in Antwerpen. Mensen doen mee om te winnen en voor een leuke team spirit.

 

#9 Industrie, innovatie & infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Onder deze doelstelling valt ook de kwaliteit van de leefomgeving. Daarvoor heeft Smulders in 2018 deelgenomen aan het burgeronderzoek omtrent luchtkwaliteit: Curieuze Neuzen. De vestiging in Arendonk was een van de meetpunten voor dit onderzoek. Door de deelname probeert Smulders mee de awareness van werknemers, leveranciers en onze klanten te vergroten. Ook twee werknemers namen deel en hadden een meetpunt thuis. Het onderzoek geeft ons een globaal beeld over waar veel stikstofdioxide in de lucht is. De volgende stap is het beperken ervan!

#10 Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Voor SDG nummer 10 participeerde Smulders aan WELT, wat staat voor Werkervarings- & Leertrajecten. WELT, georganiseerd door VOKA, wil ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid, met een focus op werkplekleren.

Smulders geeft via het werkplekprogramma mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Dit gebeurde aan de hand van een screening en netwerksessies. Uiteindelijk gingen er 2 werkzoekenden effectief aan de slag binnen onze firma!

 

#11 Duurzame steden & gemeenschappen

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Door de groei van de firma gingen er de afgelopen jaren steeds meer mensen aan de slag binnen onze groep, die dagelijks onderweg zijn om onze projecten mee te helpen realiseren. Het is dus vanzelfsprekend dat onze werknemers een belangrijke rol spelen bij groene mobiliteit.

In 2018 introduceerden we een bike-lease plan waarbij medewerkers een (al dan niet elektrische) fiets kunnen leasen. Op die manier worden ze aangespoord om meer met de fiets te komen en misschien zijn er nieuwelingen, die voorheen de afstand te groot vonden om de fiets te nemen.

#12 Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Het concept MVO bestaat reeds lang binnen de firma. Er lopen al jaren verschillende projecten en acties rond het thema duurzaamheid en het verkleinen van de voetafdruk die impact hebben binnen Smulders en voor een stuk ook op de maatschappij. Er werd alleen niet vaak over gecommuniceerd, intern en richting onze stakeholders. We deden het gewoon.

Eind 2018 werd er een Duurzaamheids Ambassadeur aangesteld, verantwoordelijk voor de communicatie binnen Smulders. Zij zorgt voor de promotie van duurzaamheid in al zijn facetten, communiceert over de vooruitgang en werkt acties uit. Daarbij hoort het kanaliseren van alle ideeën van werknemers. Werknemers hebben vaak goede ideeën, omdat ze de struikelblokken binnen hun werkgebied kennen. Nu kunnen ze hier ergens mee terecht!

 

#13 Klimaatactie

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

In 2017 is Smulders overgestapt naar een contract waarbij de electriciteit voor 100% uit hernieuwbare energie komt. Op dat moment had Smulders slechts een zeer beperkte hoeveelheid zonnepanelen voor het hoofdkantoor in Arendonk. Door ons aan te sluiten op een contract met 100% hernieuwbare energie maken we wel ons standpunt en onze waarden duidelijk. 

#14 Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Offshore Wind is een van Smulders grootste markten. We werken met andere bedrijven aan windparken en dragen zo ons steentje bij om hernieuwbare energie uit te zetten. Onze werking heeft direct impact op het leven in het water. Vandaar dat we tijdens de opleiding Offshore Wind Energy aan de Universiteit Antwerpen aandacht geven aan de invloed, duurzaamheid en hoe Smulders hier aan werkt. 

 

#15 Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

De Forest Stewardship Council, afgekort als FSC, is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Jaarlijks verspreidt Smulders wat drukwerk. Om onssteentje bij te dragen aan het duurzaam bosbeheer worden onze brochures, ons magazine en ander drukwerk op papier met FSC-label afgedrukt.

#16 Vrede, veiligheid en sterk publieke diensten

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Het hoofdgebouw in Arendonk heeft de afgelopen jaren renovaties ondergaan. Overal werd er LED-verlichting geplaatst, muren werden geïsoleerd, we installeerden groene daken en duurzaam glas. Met het oog op deze SGD en toegangkelijkheid vond eerder in 2019 een event plaats voor de opening van het nieuwe, duurzame gebouw. Bovendien gaven we de mogelijkheid aan families van werknemers om eens een kijkje te komen nemen hoe en waar we werken.

 

#17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De impact van Smulders omvat slechts een klein deeltje van de totale sector. Daarnaast is het nuttig om mee te denken hoe we samen met andere collega-bedrijven de hele sector kunnen beïnvloeden en duurzaamheid op de kaart te zetten.

In 2019 startte het onderzoeksproject naar het gebruik van drone inspecties bij Offshore windparken. Dit gebeurt samen met de Universiteit van Antwerpen en andere collega-bedrijven.

Als een windpark is geïnstalleerd, houdt het werk niet op. Regelmatig gebeuren keuringen en inspecties zodat we zeker weten dat de constructies nog in orde zijn. Het kost veel energie, tijd en ook geld om mankracht en apparatuur naar de offshore site te laten gaan om dit uit te voeren. Als dit gedaan kan worden met behulp van drones, heeft dat een grote invloed op het energieverbruik.