Het offshore hoogspanningsstation van Norther op weg naar het grootste offshore windpark in België Het offshore hoogspanningsstation van Norther op weg naar het grootste offshore windpark in België

newsflash

Het offshore hoogspanningsstation van Norther op weg naar het grootste offshore windpark in België

16 augustus '18

Donderdag 16 augustus 2018 — Vandaag is het offshore hoogspanningsstation (OHVS) uitgevaren, richting het offshore windpark Norther. Het is het 22ste hoogspanningsstation dat gebouwd is op het terrein van ENGIE Fabricom in Hoboken, door de partners van het consortium, met name ENGIE Fabricom, Smulders en CG. Het offshore windpark, een project opgezet door Elicio, Eneco en Diamond Generating Europe, is het belangrijkste windpark langs de Belgische kust en zal energie leveren voor bijna 400.000 gezinnen. Het is gebouwd op 23 kilometer van de kust van Zeebrugge. Op jaarbasis zal het windpark 1,4 miljard kWh hernieuwbare energie produceren.

Het OHVS vormt de schakel tussen de individuele windturbines. Het hoogspanningsstations converteert de geproduceerde energie (33kV) naar een spanning van 220kV en transporteert ze via een exportkabel naar het transmissienetwerk op land.

Norther deed voor de bouw een beroep op twee zeer ervaren leveranciers, MHI Vestas Offshore Wind en Van Oord. Van Oord verzorgt het design, de engineering, de levering en de ingebruikname van de fundamenten van de windturbines en de elektrische infrastructuur (OHVS en bekabeling) en zal verantwoordelijk zijn voor de transport van de windturbines.

Als marktleider inzake de bouw van offshore windparken in het noordoosten van Europa en als belangrijkste leverancier van het project Norther deed Van Oord een beroep op ENGIE Fabricom, Smulders en CG, de partners van het consortium. ENGIE Fabricom was verantwoordelijk voor engineering, aankoop, bouw en ingebruikname van het station. Zij installeren de lagespanningsapparatuur en transporteren en installeren het station. Smulders is verantwoordelijk voor de stalen structuur van het station en de fundamenten van het transitiestuk (TP). CG zorgde voor het design, de productie, de installatie en de ingebruikname van de systemen in hoog- en middelspanning, met name van de veiligheidssystemen en van de controle van het platform.

Met zijn 32 meter lang en 21 meter hoog, zijn 1.300 ton en zijn transformatiecapaciteit van 410 MV, is het OHVS-station van Norther het meest compacte offshore transformatorstation ooit gebouwd in Hoboken. De bouw van offshore transformatorstations is echt een Belgische expertise geworden: het OHVS van Norther is intussen al het 22ste onderstation gebouwd op de site van ENGIE Fabricom in Hoboken. Op deze site werden ook onderstations gebouwd voor andere windparken in het Verenigd Koninkrijk, in België, in Duitsland en in Nederland.