Offshore Wind
Referenties

Hollandse Kust (west Alpha) Offshore Windpark | OHVS
Noordzee, Nederland
2023
Hollandse Kust (west Alpha) Offshore Windpark | OHVS

Smulders en EQUANS bouwen het offshore substation voor het Hollandse Kust (west alpha) offshore windpark in opdracht van TenneT.

 

Over het windpark

De Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Bèta) offshore platformen zijn gelegen in de Nederlandse Noordzee. In 2030 komt 40 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Deze drie 700 MW platformen worden de vijfde, zesde en zevende grootschalige netaansluitingen voor offshore wind energie in Nederland die door TenneT worden gebouwd en beheerd. Meer informatie is te vinden op www.windopzee.nl and www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit

 

Scope of work

Het contract voor Hollandse Kust (west Alpha) omvat de engineering, inkoop, bouw, offshore installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation. Het consortium werd eerder al door TenneT TSO B.V. geselecteerd voor de bouw van een offshore transformatorstation voor de windmolenzone Hollandse Kust (noord). 

 

Iemants is verantwoordelijk voor de engineering, inkoop en bouw van de staalconstructies voor zowel de topside als de jacket. Alle werken worden inhuis uitgevoerd, op de productiefaciliteiten van Smulders in Arendonk, Balen en Hoboken (België). De eindmontage gebeurt op de werf van EQUANS. De jacket wordt gemonteerd in Vlissingen (Nederland).

 

EQUANS is verantwoordelijk voor de engineering, inkoop, integratie, bouw en het testen (on- en offshore) van alle LV, MV, HV en hulpsystemen voor de jacket en topside van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha). De engineering, inkoop, constructie, integratie en onshore testen voor de topside systemen zullen plaatsvinden op de EQUANS werf in Hoboken. Voor de jacket zullen deze activiteiten plaatsvinden op de montagewerf in Vlissingen.

 

Key figures en planning

De transformatorstations van TenneT vormen een essentieel onderdeel van het net op zee. Standaardisatie van deze 700MW platforms zorgt voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud. De jacket is 49 meter hoog en bestaat uit 1.930 ton staal. Deze staalconstructie wordt met heipalen op 28 meter waterdiepte stevig verankerd in de zeebodem. Daarop komt de topside met drie (binnen)verdiepingen en een buitendek. Deze topside weegt circa 3.600 ton en is 47 meter lang, 35 meter breed en 25 meter hoog (exclusief antennetoren en bovendekkraan).

Op 5 juli 2022 vond de load out plaats van de jacket op de Heerema yard in Vlissingen. In augustus werd de jacket offshore geïnstalleerd. 

 

Media

Installatie trafo's

Load out jacket

Move out topside

Load out topside

Sail away topside