Smulders en Equans starten met de topside productie van het TenneT project Hollandse Kust (west Beta)

newsflash

Smulders en Equans starten met de topside productie van het TenneT project Hollandse Kust (west Beta)

12 december '22

Vertegenwoordigers van TenneT en de joint venture Equans – Iemants (dochteronderneming van Smulders) snijden de eerste staalelementen voor de topside van het offshore transformatorstation voor het windmolenpark Hollandse Kust (west Beta).

Tijdens een first steel cut ceremonie bij Equans in Hoboken op vrijdag 9 9 december hebben de joint venture partners en TenneT officieel het startschot gegeven voor de staalfabricage van de Hollandse Kust (west Beta) topside. De stukken die zijn gesneden, zijn de eerste bouwstenen voor de topside. De staalfabricage wordt nu voortgezet bij de Smulders’ faciliteiten in Arendonk, Balen en Hoboken.

Wim Ten Hoff, JV Project Manager Equans – Iemants: “Een belangrijke mijlpaal is bereikt met de first steel cut voor Hollandse Kust (west Beta). Dit platform is het 3e opeenvolgende platform dat de joint venture Equans - Iemants bouwt voor TenneT. Voortbouwend op de uitstekende relatie met TenneT en haar leveranciers is de joint venture vol vertrouwen om ook dit project tot een succes te maken en het platform op te leveren volgens de afgesproken projectdoelstellingen."

Guus Siteur, projectmanager voor het Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) (west Beta) platform: “Met het dit najaar op zee geïnstalleerde platform vooor het windmolenpark Hollandse Kust (noord) en de bouw van het platform voor het windmolenpark Hollandse Kust (west Alpha) op de werf in Hoboken, is dit het derde het platform (topside + jacket) dat door de joint venture Equans – Iemants wordt gebouwd. We zetten deze succesvolle samenwerking graag voort.”

Na de toekenning van het contract, startte Equans – Iemants met de engineering voor de topside, jacket en piles. De montage van de topside gaat voorjaar 2023 van start op de Smulders’ vestigingen waarna de topside deck sections overgebracht zullen worden naar de site van Equans in Hoboken. Daar worden ze gemonteerd en vervolgens zullen alle hulpsystemen geïnstalleerd worden en starten we met de integratie van de medium- en hoogspanningsapparatuur. De integratie, bouw en het testen van alle LV, MV, HV en hulpsystemen zal plaatsvinden vanaf de tweede helft van 2023 tot begin 2025, waarna de topside offshore geïnstalleerd zal worden.

De bouw van de jacket is ook gestart met de productie van de buizen en zal naar verwachting begin 2024 voltooid zijn op de Smulders’ sites. De offshore installatie staat gepland voor de eerste helft van 2024. Het transformatorstation voor Hollandse Kust (west Beta) zal volgens planning in het derde kwartaal van 2025 volledig offshore in gebruik genomen worden.

In 2021, kende TenneT TSO B.V. het contract toe aan de join venture Equans – Iemants voor het offshore transformatorstation voor de windmolenzone Hollandse Kust (west Beta). Eerder kreeg de joint venture al het contract toegewezen voor de Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) transformatorstations. Het Hollandse Kust (noord) platform is reeds op zee is geïnstalleerd en wordt momenteel offshore in bedrijf gesteld. Het Hollandse Kust (west Alpha) platform wordt momenteel afgewerkt op de Equans werf in Hoboken, België.

Alle contracten omvatten de engineering, inkoop, bouw, offshore installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation en zijn het resultaat van een Europese aanbesteding die TenneT in 2019 heeft uitgeschreven.