newsflash

TenneT en ENGIE Solutions/Iemants ondertekenen contract voor offshore transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha)

11 december '20

Een joint venture bestaande uit ENGIE Solutions en Iemants (dochteronderneming van Smulders) en TenneT hebben een contract voor het offshore transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha) getekend.  Eerder dit jaar won het consortium al het contract voor de bouw en installatie van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (noord). Beide contracten volgen op een Europese aanbesteding van TenneT die eerder dit jaar werd uitgeschreven. Het transformatorstation voor Hollandse Kust (west Alpha) wordt volgens planning in 2024 in gebruik genomen. 

Het contract omvat de engineering, inkoop, bouw, offshore installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation. De bovenbouw (topside) en het onderstel (jacket) worden apart van elkaar op land gebouwd en op zee met behulp van een kraanschip op locatie geïnstalleerd.

Standaard ontwerp

De transformatorstations van TenneT vormen een essentieel onderdeel van het net op zee. Standaardisatie van deze 700MW platforms zorgt voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud. Volgens het ontwerp is het onderstel 49 meter hoog en bestaat uit 1.930 ton staal. Deze staalconstructie wordt met heipalen op 28 meter waterdiepte stevig verankerd in de zeebodem. Daarop komt de bovenbouw met drie (binnen)verdiepingen en een buitendek. Deze bovenbouw weegt circa 4.300 ton en is 47 meter lang, 35 meter breed en 25 meter hoog (exclusief antennetoren en bovendekkraan). 

Samenwerking

Marco Kuijpers, Director offshore bij TenneT: “De huidige samenwerking met het consortium ENGIE Solutions/Iemants voor de realisatie van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) geeft ons vertrouwen in de gezamenlijke werkzaamheden voor het volgende transformatorstation; Hollandse Kust (west Alpha). Met de ondertekening van dit contract bouwt TenneT voort op haar strategie voor kosteneffectieve, standaard offshore transformatorstations om de Nederlandse energietransitie mogelijk te maken.”

Over Hollandse Kust (noord) (west Alpha) en (west Beta)

De offshore platforms Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) komen in de Noordzee langs de Nederlandse kust te staan. In 2030 zal 40 procent van de elektriciteitsbehoefte van Nederland afkomstig zijn van windparken op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Deze drie platforms van 700 MW worden de vijfde, zesde en zevende grootschalige netaansluitingen voor windenergie op zee in Nederland die door TenneT worden gebouwd en geëxploiteerd. In 2020 zijn de eerste hoogspanningsverbindingen voor de  windparken bij Borssele al in gebruik genomen, in 2022 volgen de aansluitingen voor Hollandse Kust (zuid). TenneT realiseert tot 2030 circa 9,6 GW aan hoogspanningsverbindingen in de Nederlandse Noordzee. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.netopzee.nl.