TenneT selecteert Iemants als leverancier nieuwe masten

newsflash

TenneT selecteert Iemants als leverancier nieuwe masten

12 mei '20

TenneT heeft Iemants, dochteronderneming van Smulders, geselecteerd voor de levering van 130 pylonen (65 mastposities) die zullen worden geplaatst op de 380 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten.

Deze hoogspanningsverbinding wordt gerealiseerd met het nieuwe type 'Wintrack III' mast, geschikt voor 4 circuits 380 kV. Onlangs is TenneT begonnen de aanleg van de verbinding, de planning is om deze in de loop van 2023 in gebruik te nemen. Het civiele werk voor deze verbinding wordt uitgevoerd door BAM Infra en de combinatie Strukton Civiel-Mobilis, Spie is gecontracteerd voor de geleidermontage.

Eerder maakte TenneT al bekend dat het Deense bedrijf Valmont SM de andere masten levert voor de verbinding (56 mastposities). Naast de 40 kilometer lange verbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV legt TenneT tussen Borssele en Rilland (Zuid-West 380 kV West) een verbinding aan met de Wintrack III masten. TenneT heeft ook hier twee leveranciers. Een hiervan werd drie weken gelden bekend gemaakt en dat is VDL Network Supplies.

Kop d'r veur

Projectdirecteur Klaas Bakker is blij met beide leveranciers: "Binnen het project roepen we wekelijks Kop d'r veur. Met deze mastenleverancier erbij hebben we nu alle partijen gecontracteerd om het project tot een succes te maken en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. We hebben er alle vertrouwen in dat ze een goede klus gaan klaren". Met de twee mastenleveranciers doet TenneT aan bewuste risicospreiding. "Als een partij onverhoeds verplichtingen niet kan komen moet de andere partij deze overnemen. Je ziet juist nu met de Coronacrisis dat onvoorziene zaken kunnen optreden, we hebben daar contractueel op ingespeeld. Verder scheelt het opknippen van het project tijd -we werken vanaf twee kanten

Einde 2020 eerste masten op hun plek

De productie van de masten gaat nu beginnen. "Als eerste zullen zogenaamde ankerkooien gemaakt en geleverd worden. Die zijn onderdeel van de fundering. Met de bouw daarvan zijn onze civiele aannemers al gestart. Op deze ankerkooien worden de masten vastgemaakt. De mastenproductie start ook, eind dit jaar worden de eerste masten in het Groningerland in elkaar gemonteerd, zowel aan Groningenstad zijde als aan Eemshavenzijde.

Klaas Bakker: "De masten worden in delen getransporteerd en op de locatie op elkaar gezet. Bij het ontwerp is al rekening gehouden met grootte en diameters van de diverse mastdelen vanwege het transport. Denk maar aan viaducten, krappe bochten en smalle wegen.  Het is zwaar transport. Dat vraagt vanuit verkeersveiligheid een zorgvuldige aanpak. In overleg met wegbeheerders, en onze omgevingspanels. En we gaan uitgebreid aandacht geven aan communicatie richting verkeersdeelnemers en omwonenden".

 

Lees meer over het project op https://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/